ISOFIX och barnsäkerhet i bilar

ISOFIX är en internationell standard för att fästa bilbarnstolar och är resultatet av ett samarbete mellan organisationen ISO och flertalet olika forskningsinstitut, myndigheter och biltillverkare. Det fanns stora problem med bilbarnstolar som inte fästes på ett tillfredsställande sätt och bilbarnstolstillverkarna hade olika sätt att fästa deras produkter. Bilbarnstolarna skulle fästas med hjälp av bilens befintliga bälte men då sätet och fästpunkter såg olika ut på både bilbarnstolar och bilmodeller så försattes föräldrar i en svår situation då deras ögonstenar var svåra att fästa på ett säkert sätt.

Det finns rapporter som pekar på att bilbarnstolar utan ISOFIX endast monteras på rätt sätt i vart tredje fall, 30 %. När man istället använt ISOFIX-fästen ökar procenten av korrekt monterade bilbarnstolar till hela 96 %.

Hur vet jag om min bil har ISOFIX-fästen?

Bilar med ISOFIX har två fästen några centimeter in mellan stolsdynan och ryggstödet. Bilbarnstolar med ISOFOX har två armar med en låsmekanism som ”klickas” i bilens fäste. Några biltillverkare implementerade ISOFIX-system i sina bilar runt millennieskiftet men det var inget krav förrän 2002 i USA och Kanada samt 2004 för Europa och många andra länder. Om din bil är nyare än 2004-års modell så kan du vara ganska säker på att din bil har fästen för ISOFIX. Vill du vara helt säker så gör du lättast i att läsa i bilens handbok eller söka själv, fästena hittar du ofta enkelt genom att sticka in handen mellan stolsdynan och ryggstödet i baksätet. Ofta finns det också små runda markeringar långt ner på ryggstödet som indikerar att ISOFIX-fäste finns.

Fästena för ISOFIX sitter nästan uteslutande i baksätet på grund av riskerna med små barn och airbags. Om tillverkarna hade satt fästen för ISOFIX i framsätet så måste airbagen vid passagerarsätet kopplas ur vilket ingen vill göra som standard. Vissa modeller går dock att få eftermonterade fästen för ISOFIX i framstolen. Mig veterligen finns bara en bilmodell där ISOFIX i framsätet är standard, nämligen BMW z4.

Begränsningar med ISOFIX

Det finns generella regler om vikt när det gäller användning av ISOFIX. Reglerna säger att barnet och bilbarnstolen tillsammans inte får väga mer än 33 kg. Denna viktbegränsning kan visa sig vara mycket viktig att ha i åtanke då flertalet bilbarnstolar är godkända för 9-36 kg och har ISOFIX-fäste vilket lägger ett ansvar på dig som förälder att känna till att ISOFIX-fästet inte får användas om totalvikten överstiger 33 kg. Många övergår dock till bältesstol eller bälteskudde från 4-5 års ålder.

Lämna en kommentar