Energitäthet: Vad är det och varför är det viktigt?

Energitäthet illustration

Energitäthet är ett begrepp som ofta diskuteras inom områden som näringslära, fysik och förnybar energi, men vad innebär det egentligen och varför är det så viktigt? I sin enklaste form avser energitäthet mängden energi som lagras i ett visst material eller system per enhet volym eller massa. Denna egenskap är avgörande för allt från hur … Läs mer