Så gör du för att installera laddstation hemma

Så gör du för att installera laddstation hemma illustration

I takt med att elbilar blir allt vanligare intresserar sig allt fler för möjligheten att installera en egen laddstation hemma. Att ha tillgång till hemmaladdning är inte bara praktiskt utan kan även vara ekonomiskt gynnsamt på lång sikt då man kan utnyttja natt-tariffen för el och slippa dyra publika laddstationer. Dessutom ökar värdet på din … Läs mer